Διαλογισμός στο Εσωτερικό Φως και στον Θείο Ήχο

Η Επιστήμη της Πνευματικότητας διδάσκει έναν τρόπο διαλογισμού που είναι γνωστός ως διαλογισμός «στο Εσωτερικό Φως και στον Θείο Ήχο». Αυτός ο διαλογισμός φέρνει ειρήνη στην ψυχή, όμως ο κύριος σκοπός αυτού του διαλογισμού είναι να βοηθήσει τον κόσμο, να γνωρίσει τις Εσωτερικές πνευματικές Περιοχές. Αυτό, δηλαδή, που γενικά ονομάζουμε Υπερπέραν. Είμαστε ψυχές και ζούμε και μετά τη διάλυση του υλικού μας σώματος. Κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαύσει μια απευθείας εμπειρία αυτού του Υπερπέραν, μέσω μιας τεχνικής που δεν έχει σχέση με κάποιο συγκεκριμένο θρησκευτικό δόγμα. Μπορεί να εφαρμοστεί από ανθρώπους όλων των πίστεων, όλων των πολιτισμών και ανεξάρτητα της μορφωτικής τους κατάστασης. Η τεχνική αυτή είναι ανοιχτή σε όλους και γι’ αυτό στέλνονται πνευματικοί Διδάσκαλοι ανά τους αιώνες, για να μας βοηθήσουν να έχουμε εμπειρία των βασιλείων, που υπάρχουν πέρα από το φυσικό βασίλειο.

Το Φως και ο Ήχος είναι η δημιουργική δύναμη που έφερε σε ύπαρξη όλες τις διάφορες περιοχές. Δημιούργησε το φυσικό σύμπαν, τη γη, τους ανθρώπους και όλες τις άλλες μορφές ζωής. Αυτή η Δύναμη του Θεού, που ρέει από τον Θεό, επιστρέφει επίσης σ' Εκείνον. Όταν η ψυχή αποσυρθεί σε ένα σημείο που είναι γνωστό σαν έδρα της ψυχής, μπορεί τότε να ταξιδέψει πάνω στο Φως και τον Ήχο, μέσα από τα ανώτερα επίπεδα και να πάει πίσω στην Πηγή της, στο καθαρά πνευματικό βασίλειο. Η διαδικασία με την οποία η ψυχή έρχεται σε επαφή, με το ρεύμα του Φωτός και του Ήχου που αντηχεί μέσα μας, ονομάζεται διαλογισμός.

Η αιτία που δεν είμαστε ενήμεροι για το Φως και τον Ήχο, που είναι μέσα μας, οφείλεται στην προσοχή μας. Τώρα, η προσοχή μας είναι διασκορπισμένη στο σώμα μας και πηγαίνει έξω από το σώμα μας, μέσα στον κόσμο, μέσω των πέντε αισθήσεων: της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης και της αφής. Πρέπει να αποσύρουμε την προσοχή μας από τον εξωτερικό κόσμο και να τη συγκεντρώσουμε στην έδρα της ψυχής, που βρίσκεται μεταξύ και πίσω από τα δύο φρύδια. Αυτό το σημείο αναφέρεται στις διάφορες γραφές ως μοναδικός οφθαλμός, τρίτος οφθαλμός, δέκατη πόρτα και με διάφορα άλλα ονόματα. Ο διαλογισμός, είναι απλά η απόσυρση της προσοχής μας από τον εξωτερικό κόσμο και η εστίασή της στον τρίτο οφθαλμό. Αυτός, είναι το σημείο, στο οποίο συγκεντρώνουμε την προσοχή μας για να δούμε το εσωτερικό Φως και να ακούσουμε τον ουράνιο Ήχο.

Ο διαλογισμός είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία αυτοσυγκέντρωσης. Δεν χρειάζεται καμιά δύσκολη στάση ή κάποια σκληρή φυσική δραστηριότητα. Είναι τόσο απλός και φυσικός που μπορεί να ασκηθεί από ένα νεαρό παιδί ή έναν ηλικιωμένο, ή από έναν υγιή άνθρωπο ή έναν που έχει κάποια σωματική δυσχέρεια. Κάθε άνθρωπος μπορεί να μπει στα εσωτερικά βασίλεια, μέσω της απλής διαδικασίας του διαλογισμού.

Στη συνέχεια δίνεται μία άσκηση, για να βοηθήσει τον καθένα μας, να θέσει στην καθημερινή του ζωή τις ιδέες που παρουσιάζονται: Καθίστε ήσυχα και παρατηρήστε την ενημερότητα σας. Είσαστε ενήμεροι του σώματός σας και των αισθήσεών του; Είσαστε ενήμεροι του περιβάλλοντός σας; Είσαστε ενήμεροι πως υπάρχουν γύρω σας άλλοι άνθρωποι; Είσαστε ενήμεροι για τις σκέψεις σας; Συνειδητοποιήστε πως αν είσαστε ενήμεροι του σώματός σας, του περιβάλλοντός σας και των σκέψεών σας, αυτό ονομάζεται «σωματική συνειδητότητα». Μετά, καθίστε ξανά ήρεμα και εστιάστε την προσοχή σας στον μοναδικό ή τρίτο οφθαλμό σας. Προσπαθήστε να παραμείνετε εκεί, χωρίς να είσαστε ενήμεροι για το σώμα σας, το περιβάλλον σας και τις σκέψεις σας. Δείτε, πόσο διάστημα μπορείτε να κρατήσετε τον νου σας ελεύθερο από τις αποσπαστικές σκέψεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στον διαλογισμό ή στην αυτοσυγκέντρωση. Είναι η αρχή της απόσυρσης της προσοχής σας από τον κόσμο, στο ακίνητο σημείο, στο τρίτο μάτι.

Επιστήμη Πνευματικότητας

Σαντ Ρατζίντερ Σινγκ